Logo MRPI-MPG tool - De milieuprestatie voor gebouwen berekening
Logo MRPI-MPG tool - De milieuprestatie voor gebouwen berekening

Instructie

De MRPI-MPG tool bestaat uit drie delen:
– Algemene informatie;
– Gebouw elementen;
– Resultaten.

Bij Algemene informatie worden de basisgegevens als Naam berekening, Auteur en Organisatie toegevoegd. Daaronder staan drie verplichte invoervelden. Allereerst moet een keus gemaakt worden voor de Gebruiksfunctie. Dit kan een kantoor of woning zijn omdat dit de functies zijn waar op dit moment een MPG berekening voor gemaakt moet worden. Na de selectie vult de tool automatisch de Levensduur in die gesteld is op 50 jaar voor een kantoor en 75 jaar voor een woning. Tot slot wordt het BVO (= Bruto Vloer Oppervlak) ingevuld. Als de Algemene informatie compleet is kan de gebruiker verder met de Gebouw elementen.

Het menuonderdeel Gebouw elementen vormt het hart van de tool. Eerst wordt een gebouw element geselecteerd uit een lijst in een drop down menu en toegevoegd aan het Overzicht gebouw elementen. Het gebouw element moet altijd afgedekt zijn waardoor voorkomen wordt dat bijv. de fundering niet wordt ingevoerd en de tool onvolledige en onvergelijkbare MPG uitkomsten geeft. Voor het afdekken zijn twee mogelijkheden. Het Gebouw element wordt afgedekt met een Totaal product of met een serie Deel elementen.

Als alle Deel elementen zijn ingevoerd worden de rode kruizen vervangen door groene vinkjes en het is het gebouw element afgedekt. 

Als de gebouw elementen zijn ingevuld is de laatste stap in de berekening de Resultaten. De tool geeft daar een lijstje met alle ingevoerde producten en per product de bijbehorende MPG score in €/[m2 BVO].

Als alle producten afgedekt zijn kan de gebruiker een rapport (PDF) downloaden dat gebruikt kan worden voor de omgevingsvergunning. Het rapport geeft naast de totale MPG score de lijst met producten, een onderverdeling van de MPG score naar de modules en een verdeling over de gebouw elementen.

Let op: Oude bestanden zijn niet meer bruikbaar in de nieuwe tool!