Logo MRPI-MPG tool - De milieuprestatie voor gebouwen berekening
Logo MRPI-MPG tool - De milieuprestatie voor gebouwen berekening

MEPG berekening

Volgens de gangbare rekenmethode leidt het toevoegen energiebesparende maatregelen zoals zonnepanelen of isolatiemateriaal tot een slechtere MPG score, door de uitstoot tijdens productie, instalaltie en transport. Dit maakt het in de praktijk lastiger om ontwerpvarianten op duurzaamheid te vergelijken. De MRPI Pro tool stelt je in staat om direct ook het energieverbruik mee te nemen in de resultaten, om zo een weloverwogen beslissing te nemen. Voor deze extra berekening is enkel het verwachtte energieverbruik nodig.

Door eenvoudig de resultaten van de Berekening Bijna Energie Neutraal Gebouwen (BENG) op te nemen, krijgen architecten, adviseurs en aannemers snel een uitgebreid inzicht in de prestatie tijdens de gebruiksfase. Zo wordt bijvoorbeeld ook de positieve invloed van zonnepanelen meegenomen, waarmee een je compleet beeld van de impact van je ontwerpkeuzes krijgt.